Generalforsamling

Sussexklubben afholder generalforsamling lørdag d. 28. Januar 2017 kl. 12.00 på Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia. Generalforsamlingen er flyttet pga. aflysningen af LU 2016. Så vi holder mødet ca. midt i landet.  Vi håber at mange vil bakke op om stedet og komme, så vi kan få en hyggelig dag sammen, nu da vi må mangle landsudstillingen, vores årlige mødested. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generaleforsamlingen skal være formanden, Hardy Bach Fillsvej 6, 8983 Gjerlev; sussexklubben@gmail.com ihænde, senest den 21. Januar. På valg er Hardy Bach og Patricia Haynes.
Klubben er vært ved kaffen og en bid brød, kage.
De medlemmer der har bestilt tøj med logo kan få det udleveret denne dag, evt. bestille noget mere.
Mød op så vi kan få en dejlig dag.
                                                                                                                                                                                                            P.b.v Carsten G Sørensen