Generalforsamling

Sussexklubben afholder generalforsamling søndag d. 10. december 2017 kl. 12.00 i forbindelse med Landsudstillingen i Herning.

Der er præmieoverrækkelse på vores stand kl. 11.30 og derefter følges vi ad til lokalet  Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Hardy Bach Fillsvej 6, 8983 Gjerlev; sussexklubben@gmail.com i hænde, senest den 21. Januar.                               

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab ved kassereren.
  4. Indkomne forslag: I 2018 kan vi ikke få lov at afholde generalforsamling under L.U, pga. Europaudstilling i Danmark. Så bestyrelsen foreslår at vi sletter linien i loven §.6. stk. a . hvor der står:”Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls landskåringsskue  under afholdelse af  ordinær generalforsamling 1 gang om året. Således at vi selv vælger hvor og hvornår  vi af holder generalforsamling for eftertiden. Det kunne f.eks. være hønsedagen.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Anker Kristiansen, Carsten G. Sørensen og Peter Jensen
  6. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg er Anders P. Madsen og Kevin Byskov
  7. Valg af revisor: På valg er Eigil Andersen
  8. Valg af revisorsuppleant: På valg er Bjørn Nyrnberg
  9. Dommere til L.U./Europaudstilling i Herning 2018. (Dem fra i år er: Eigil Andersen, Alfred Kirk, Søren Thomassen, Ingvard Aaby og Bjørn Nyrnberg).
  10. Eventuelt: Pkt1; Hønsedag 2018 – Pkt.2; En eller to punkter der skal forbedres ved dyrene i 2018.