Bestyrelsen

sussexklubben@gmail.com

Signe kragh pedersen 2
Formand: Signe Krag Petersen, Tlf. 61787134, Email: sussexklubben@gmail.com
Kasserer: Finn N. Rasmussen, Frifeltvej 7, Skovlund, 6823 Ansager, Tlf. 4093 5050, Email: finnnr@hotmail.dk
Carsten-S
Sekretær: Carsten G. Sørensen, Houtvedvej 5, 9500 Hobro Tlf. 98558466 – Email: karlseje@mail.tele.dk
Bestyrelsmedl. Jan Stenholt Svendsen, Solbrinken 77, 7480 Vildbjerg, Tlf.:22803400, Email: skovvey@hotmail.com
Hardy d. 14-12-2011 004
Webmaster & bestyrelsesmedl: Hardy A. Bach, Fiilsvej 6, 8983 Gjerlev J. Tlf. 50 55 17 25 -Email: hardyabach@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

bestyrelsesmedlem